Konekanta

Tuotantoomme kuuluu seuraavat tietokone- ja NC-ohjatut levyntyöstökoneet.

  • Polttoleikkauskone, 3x8 metriä, 10 leikkauspoltinta
  • Polttoleikkauskone, 4x7 metriä. 10 leikkauspoltinta
  • Polttoleikkauskone, 4x7 metriä, 10 leikkauspoltinta
  • Polttoleikkauskone, 3x6 metriä, 8 leikkauspoltinta
  • Plasmaleikkauskone, max. 260 A, 4x7 metriä, 2 leikkauspoltinta
  • Plasmaleikkauskone, max. 200 A, 4x7 metriä, 2 leikkauspoltinta
  • Mekaaninen leikkuri, max. PL16 mm, terän pituus 3,2 metriä
  • Särmäyspuristin, puristusvoima 320 tonnia, leveys 4,2 metriä
  • Raepuhallin, puhallusalue Ø2100 mm kiekko

Polttoleikkaus

Polttoleikkaus on terminen leikkuumenetelmä, jossa terästä poltetaan hapen avulla. Aluksi leikkuun aloituskohta kuumennetaan punahehkuiseksi happi-propaani kaasuseoksella. Tämän jälkeen leikkuu suoritetaan voimakkaalla ja terävällä happisuihkulla, joka pitää yllä teräksen palamisreaktiota.

Onnistunut polttoleikkuu antaa suoran ja sileän leikkuujäljen. Lämmön vaikutus leikattavaan materiaalin on kuitenkin voimakas ja kapeat muodot vääntyvät helposti, mutta pystymme kokemuksesta kompensoimaan lämmön vaikutusta polttoleikkeisiin. 

Koneistettaville pinnoille suosittelemme seuraavia koneistusvaroja:
Levyn paksuus alle 50 mm - leikkuupinnan koneistusvara 3 mm.
Levyn paksuus 50 - 120 mm - leikkuupinnan koneistusvara 5 mm.
Levyn paksuus 120 - 200 mm - leikkuupinnan koneistusvara 7 mm.
Levyn paksuus yli 200 mm - leikkuupinnan koneistusvara 20 mm.

Polttoleikkaus soveltuu hyvin paksujen yli 20 mm teräsleikkeiden valmistamiseen. Sarjojen leikkuuseen tehoa tuo useampi rinnakkainen leikkauspoltin. Jotkin teräsmateriaalit eivät kuitenkaan sovellu polttoleikattavaksi (esimerkiksi ruostumaton teräs).

Varastoimme rakenneteräslevyjä aina 250 mm paksuuteen asti, mutta kauttamme saa tarvittaessa myös paksumpiakin polttoleikkeitä.

Plasmaleikkaus

Plasmaleikkaus on myös terminen leikkuumenetelmä, joka perustuu teräksen sulattamiseen. Sähköä johtava kaasuseos puhalletaan voimakkaasti pyörivänä terävänä suihkuna teräksen pintaan ja kaasun lävitse ohjataan sähkövirran synnyttämä valokaari. Valokaari kuumentaa kaasupyörteen kuumaksi plasmaksi ja saa leikattavan teräksen sulamaan lähes välittömästi plasmasuihkun alta. Mahdollisia leikkauskaasuja ovat ilma, happi, typpi, argon ja vety. Plasmaleikkaus soveltuu kaikille sähköä johtaville materiaaleille.

Leikkuujälki on pinnankarheudeltaan laserleikkauksen tasoa, mutta leikkuun mittatarkkuus on polttoleikkauksen kaltainen. Plasmaleikkuulle on ominaista, että leikkuujälki on hieman vino. Esimerkiksi reikien halkaisija voi olla leikkeen kääntöpuolella millin pienempi kuin leikkuun pintapuolella. 

Verrattuna polttoleikkaukseen alle 30 mm paksuille teräslevyillä plasmaleikkaus on todella kustannustehokas leikkuumenetelmä, koska leikkuunopeus voi olla jopa kymmenkertainen. Lisäksi plasmallaleikkauksella valmistetut teräsleikkeet eivät kuumene yhtä voimakkaasti kuin polttoleikatut. Tämä auttaa pitämään materiaalin ominaisuudet paremmin ennallaan ja kuumenemisen aiheuttamaa vääntymistä esiintyy vähemmän.

Konekantamme mahdollistaa plasmaleikkuun 50 - 260 A virroilla.

Mekaaninen leikkaus

Mekaanisella leikkurilla pystymme katkomaan alle 16 mm teräslevyjä. Leikkurimme terän pituus on 3200 mm.

Mekaaninen levyleikkuri on tehokas työkalu suorakulmaisten leikkeiden valmistukseen ja erilaisiin kulmintatehtäviin.

Teräsleikkeiden jälkikäsittely

Tuotantoomme kuuluu puristusvoimaltaan 320 tonnin ja 4,2 metrin levyinen särmäyspuristin, jolla saamme toteutettua asiakkaiden tarvitsemat taivutustyöt teräsleikkeille.

Raepuhaltimen avulla teräsleikkeiden pinnat voidaan singota hienolla metallirakeella. Tämä poistaa levyjen valssihilseet ja mahdollisen pintaruosteen. Usein raepuhallus on tarpeellinen pintakäsittelyn esivaiheena tai koneistuksessa, kun halutaan varmistaa ettei leikkeessä ole irtonaista pintamateriaalia.

Lisäviisteitä pystymme teräsleikkeisiin valmistamaan polttoleikkaamalla erillisellä viistekoneella tai käyttämällä polttoleikkauskoneessa erillistä viistepäätä.

Kuvagalleria